İcra Hukuku Nedir?

İcra Hukuku, özel hukuk ilişkilerinden doğan para ve teminat alacaklarının, borçlu tarafından kendiliğinden ödenmemesi durumunda devlet otoritesi ile alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamak amacıyla 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu ile düzenlenmiş olan özel hukuk alanıdır. Cebri İcra Hukuku olarak da bilinen bu hukuk alanı ile  borçlunun borcunu ödememesi halinde Anayasal olarak korunan hukuk devleti, insan onuru, mülkiyet hakkı ve ölçülülük ilkeleri gibi temel ilkeler ve İcra İflas Kanunda belirlenmiş sınırlar çerçevesinde kamu otoritesi aracılığıyla alacaklının alacağına kavuşturulması amaçlanmaktadır. İcra Hukukunda, şekil ve usul kuralları oldukça önemli olduğundan olası hak kayıplarının önüne geçilmesi ve sürecin daha sağlıklı yürütülmesi için icra hukukunda deneyimli bir avukat desteği önemli bir hale gelmektedir.

Av. Hande Yetik, Adana Barosuna bağlı olarak icra takiplerinin hazırlanması ve icra takip işlemlerinin yürütülmesi, icra takibine itiraz işlemlerinin yapılması, haciz işlemlerinin yürütülmesi, itirazın iptali davalarının açılması, icra memur muamelesini şikayet ve takibi gibi icra iflas hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için müvekkillerine etkin ve hızlı çözüm sunmakta olup şekil ve usul kuralları bakımından oldukça özenli çalışmalar yaparak İcra Hukukunda hizmet vermektedir.

Av. Hande Yetik tarafından Aile Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi
  • İcra takibine itiraz işlemlerinin yapılması
  • İtirazın kaldırılması davalarının açılması ve takibi
  • İtirazın İptali  davalarının  açılması ve takibi
  • Haczedilemezlik Şikayeti ve takibi
  • İcra Memur Muamelesini Şikayet ve takibi
  • Haciz işlemleri
  • İflas hukuku işlemleri
  • Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi

Daha ayrıntı bilgi edinmek için 0554 999 46 04 Whatsapp İletişim hattından ön görüşme için randevu alabilirsiniz.