Miras Hukuku Nedir?

Miras hukuku,  gerçek kişilerin ölümleri, gaipliğine karar verilmesi veya ölüm karinesinin varlığı halinde ölüm ile sona ermeyen hak ve borçlara ilişkin hukuki durumları düzenleyen ve mirasçılar arasında ne şekilde intikal edeceğini düzenleyen özel hukuk alanıdır. Miras hakkı, temel bir hak olup Anayasanın 35. Maddesi ile güvence altına alınmıştır. Miras hakkı ile ilgili düzenlenmeler, Türk Medeni Kanununun 495 ile 682. Maddeleri arasında yer almaktadır.

         Miras hakkı, terekenin tüm aktif ve pasifiyle birlikte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden mirasçılara geçmektedir. Ancak miras bırakanın,  kendi mal varlığı üzerinde  -saklı paylı mirasçıların payları dışında kalan kısımlar için- ölüme bağlı tasarrufta bulunma özgürlüğü yani mirasın geçişini kendi iradesiyle belirleme imkanı bulunmaktadır. Miras bırakan ölüme bağlı tasarruf ile yasal mirasçıların miras paylarında değişiklik yapabileceği gibi yasal mirasçıların yanında bir veya birden fazla mirasçı tayin edebilir. Bu gibi durumlarda mirasın açılması ile birlikte mirasçılar arasında çekişme ve geçimsizlikler ortaya çıkabilmektedir. Miras paylaşımının doğru ve hakkaniyetli bir şekilde yapılabilmesi ve olası hak kayıplarının önüne geçilerek sürecin daha sağlıklı yürütülmesi için miras hukukunda deneyimli bir avukat desteği önemli bir hale gelmektedir.

 Av. Hande Yetik, Adana Barosuna bağlı olarak mirasçılık belgesi (veraset ilamı) alınması, vasiyetnamenin düzenlenmesi ve iptali, miras sözleşmesinin düzenlenmesi ve iptali, mirasın reddi davası açılması ve takibi gibi miras hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için müvekkillerine etkin ve hızlı çözüm sunmakta olup Miras Hukuku alanında hizmetler vermektedir.

Av. Hande Yetik tarafından Miras Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) alınması
  • Vasiyetnamenin düzenlenmesi, geçerliliği hakkında danışmanlık hizmetinin verilmesi,
  • Vasiyetnamenin iptali
  • Mirastan feragat sözleşmesinin hazırlanması ve  danışmanlık hizmetinin verilmesi
  • Mirasın reddi davası açılması ve  danışmanlık hizmetinin verilmesi
  • İzaleyi Şuyu Davasının açılması ve takibi

Daha ayrıntı bilgi edinmek için 0554 999 46 04 Whatsapp İletişim hattından ön görüşme için randevu alabilirsiniz.