ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA

UBGT olarak adlandırılan Ulusal bayram ve genel tatil günlerinin hangi günler olduğu 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun’da düzenlenmiştir. Buna göre, Cumhuriyet Bayramı, Yılbaşı günü,  İşçi ve Emekçiler Bayramı, Demokrasi Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gençlik ve Spor Bayramı, Zafer Bayramı, Ramazan Bayramı,

Devamını Oku

HAMİLİNE YAZILI HİSSE SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA BİLDİRİM ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ.

HİSSE SENEDİ NEDİR ?          Hisse senedi, sermaye şirketlerinin ortaklarına sermaye paylarını belgelendirmek amacı ile verilen ve aynı zamanda şirket sermayesinin belirli bir kısmını temsil eden kıymetli evrak niteliğine haiz senettir. Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınması koşulu ile anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve özel kanunla

Devamını Oku

Adana Tüketici Hukuku Avukatı, Adana Tüketici Avukatı | Tüketici Hukuku Hukuku Nedir

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nun ‘Amaç’ başlıklı 1.maddesi uyarınca tüketici hukuku kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri

Devamını Oku

Adana Kira Hukuku Avukatı, Adana Kira Avukatı | Kira Hukuku Nedir

Kira Hukuku Nedir? Kira sözleşmeleri, tam iki tarafa borç yükleyen, sürekli, rızai ve ivazlı sözleşmeler olup Türk Borçlar Kanunu’nda üç ayrı bölüm halinde ele alınmıştır. Türk Borçlar Kanunun 299-338. Maddeleri arasında “Genel Hükümler”, 339-356. Maddeleri arasında “Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları”, 357-378. Maddeleri arasında “Ürün Kirası” düzenlenmiştir.

Devamını Oku

Adana İdare Hukuku Avukatı, Adana İdare Avukatı | İdare Hukuku Nedir

İdare Hukuku Nedir? İdare hukuku, idarenin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun denetlenmesinin sağlanması amacı taşıyan ve idarenin kuruluş ve işleyişi ile kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen bir hukuk alanıdır. Kamu hukukunun alt dalı olan İdare Hukuku, temelini Anayasa’nın ‘Yargı Yolu’ başlıklı ”İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı

Devamını Oku

Adana Miras Hukuku Avukatı, Adana Miras Avukatı | Miras Hukuku Nedir

Miras Hukuku Nedir? Miras hukuku,  gerçek kişilerin ölümleri, gaipliğine karar verilmesi veya ölüm karinesinin varlığı halinde ölüm ile sona ermeyen hak ve borçlara ilişkin hukuki durumları düzenleyen ve mirasçılar arasında ne şekilde intikal edeceğini düzenleyen özel hukuk alanıdır. Miras hakkı, temel bir hak olup Anayasanın 35. Maddesi

Devamını Oku

0

WhatsApp Bilgi AL
Merhaba Bize WhatsApp Üzerinden Hızlı Şekilde Ulaşabilirsiniz.