UBGT olarak adlandırılan Ulusal bayram ve genel tatil günlerinin hangi günler olduğu 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun’da düzenlenmiştir. Buna göre, Cumhuriyet Bayramı, Yılbaşı günü,  İşçi ve Emekçiler Bayramı, Demokrasi Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gençlik ve Spor Bayramı, Zafer Bayramı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı günleri Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri olarak düzenlenmiştir.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma yapılıp yapılmayacağı hususu iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmesi ile kararlaştırılabilir. Sözleşmede hüküm bulunmaması halinde UBGT günlerinde çalışılması için resmi tatil günlerinde çalışılabileceğine yönelik işçinin onayı gereklidir. İşçinin onayı, iş sözleşmesi kurulurken alınabileceği gibi daha sonra da alınabilir. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışma karşılığı olmaksızın o günün ücretinin tam olarak ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Bir başka deyişle, UBGT olarak adlandırılan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma yapılmasa bile işveren kesinti yapmaksızın  o günün ücretini tam olarak ödemek zorundadır.  İşçi ayrıca ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmış ise  4857 sayılı İş Kanununun 47. Maddesi uyarınca işçi bu günler için ilave bir gün ücrete daha hak kazanacaktır. Ancak burada fazla mesai ücretinden farklı olarak UBGT günlerinde yapılan çalışmalarda her gün için ilave bir günlük ücreti ödenir. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde çalışan işçilerin elde edeceği bu ücrete Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti (UBGT) denir.

Örnek vermek gerekirse; işçi ağustos ayında 30 Ağustos günü çalışmamış ise aylık maktu ücretinin kesinti yapılmaksızın ödenmesi gerekmektedir. Ancak 30 Ağustos’ta çalışma yapılmış ise günlük ücretin yanı sıra ilave olarak bir günlük ücreti daha ödenmelidir.

28 EKİM GÜNÜ TAM GÜN ÇALIŞAN İŞÇİNİN GÜNLÜK ÜCRETİ

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunun 1.maddesi uyarınca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ulusal Bayramdır ve Bayram 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlar, 29 Ekim günü devam eder. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın resmi tatil olduğu herkesçe bilinmekle birlikte, 28 Ekim öğleden sonranın resmi tatil olduğu genellikle unutulabilmektedir ve yarım günlük çalışma ücreti ödenmemektedir. Ancak, 28 Ekim günü saat 13.00’den sonra yapılan çalışma karşılığında ilave olarak ½ günlük ücret ödenmesi gerekmektedir. Örneğin,  işçinin ekim ayında 28 Ekim günü saat 13.00’den sonra yarım gün ve 29 Ekim günü tam gün olmak üzere çalışma yapması halinde toplam 1,5 günlük ilave ücret ödenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda işçinin iş sözleşmesi gereği aylık maktu maaşının 3.000 TL olduğunu düşünecek olursak, günlük ücreti 100 TL olacağından, 28 Ekim ve 29 Ekim günleri tam gün çalışma yapması halinde ilave olarak 150 TL daha ödenmesi gerekmektedir. İşçilerin söz konusu günlerde çalışmaları karşılığında ödenecek olan UBGT alacağının ödenmemesi hali işçilere haklı nedenle fesih hakkı vermekle birlikte bakiye kalan alacakları da talep etme hakları mevcuttur.