İdare Hukuku Nedir?

İdare hukuku, idarenin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun denetlenmesinin sağlanması amacı taşıyan ve idarenin kuruluş ve işleyişi ile kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen bir hukuk alanıdır. Kamu hukukunun alt dalı olan İdare Hukuku, temelini Anayasa’nın ‘Yargı Yolu’ başlıklı ”İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” hükmünden almaktadır. Bu kapsamda, idarenin kesinleşmiş, icrai (yürütülebilir) her türlü işlemi kural olarak yargı denetimine tabidir. İdarenin kamu gücü kullanarak tek taraflı olarak gerçekleştirdiği hukuka aykırı işlem ya da eylemler sonucunda menfaati ihlal edilenler,  hukuka aykırı durumun giderilebilmesi idarenin yetkili mercilerine başvurabilir veya idari dava açma yoluna gidebilir. 

     Kamu hukukunun alt dalı olan İdare Hukuku, diğer hukuk alanlarından farklı olarak tedvin (kodifiye) edilmemiş, dağınık bir hukuk dalıdır. İdare hukukunun başvuru şekilleri ve diğer usuli kurallar yönünden uzmanlık gerektiren bir alan olması ve idarenin yaptırım gücünün ağır ve telafisi güç sonuçlara yol açabilecek olması nedeniyle olası hak kayıplarının önüne geçilmesi ve sürecin daha sağlıklı yürütülmesi için idare hukukunda deneyimli bir avukat desteği önemli bir hale gelmektedir.

 Av. Hande Yetik, Adana Barosuna bağlı olarak idareye başvuruların yapılması ve idari karar ve işlemlere karşı itirazların yapılması, idari işlemlerin iptaline ilişkin dava açılması ve takibi, idarenin sorumluluğuna ilişkin tazminat davaları gibi idare hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için müvekkillerine etkin ve hızlı çözüm sunmakta olup İdare Hukuku alanında hizmetler vermektedir.

Av. Hande Yetik tarafından İdare Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • İdareye başvuruların yapılması ve idari karar ve işlemlere karşı itirazların yapılması ve takibi
  • İdari İşlemlerin İptali Davası açılması ve takibi
  • Tam Yargı Davası  açılması ve takibi

Daha ayrıntı bilgi edinmek için 0554 999 46 04 Whatsapp İletişim hattından ön görüşme için randevu alabilirsiniz.