İdare Hukuku Nedir? İdare hukuku, idarenin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun denetlenmesinin sağlanması amacı taşıyan ve idarenin kuruluş ve işleyişi ile kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen bir hukuk alanıdır. Kamu hukukunun alt dalı olan İdare Hukuku, temelini Anayasa’nın ‘Yargı Yolu’ başlıklı ”İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı