Kira Hukuku Nedir?

Kira sözleşmeleri, tam iki tarafa borç yükleyen, sürekli, rızai ve ivazlı sözleşmeler olup Türk Borçlar Kanunu’nda üç ayrı bölüm halinde ele alınmıştır. Türk Borçlar Kanunun 299-338. Maddeleri arasında “Genel Hükümler”, 339-356. Maddeleri arasında “Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları”, 357-378. Maddeleri arasında “Ürün Kirası” düzenlenmiştir. Borçlar kanunu uyarınca kira sözleşmesi, kiraya veren tarafın bir şeyin kullanılmasının veya kullanmaya ek olarak yararlanılmasının kiracı tarafa bırakıldığı, kiracının da bunun karşılığında taraflar arası kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği iki tarafa borç yükleyen sözleşmedir. Kanunda öngörülen bu tanım, hem ürün kiraları hem de adi kiralar için geçerli genel bir tanımdır. Kira hukukunda uyuşmazlıklar genellikle kira tespit (kira bedelinin belirlenmesi) davaları ve tahliye davaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda kira sözleşmelerinin hem kiracıyı hem de kiraya vereni mağdur etmeden ve ihtilaf unsurlarını bertaraf edecek şekilde avukat aracılığı ile hazırlanması sürecin daha sağlıklı ilerlemesine ve kira ilişkilerinin uzun ömürlü olmasına katkı sağlayacaktır.

Av. Hande Yetik, Adana Barosuna bağlı olarak kira sözleşmelerinin hazırlanması, kira sözleşmesinin  feshi, kira tespit davası, kiracının tahliyesi işlemleri, kira alacaklarının icra aracılığıyla tahsil edilmesi, tahliye taahhüdüne ilişkin ihtilafların çözülmesi gibi kira hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için müvekkillerine etkin ve hızlı çözüm sunmakta olup Kira Hukuku alanında hizmetler vermektedir.

Av. Hande Yetik tarafından Kira Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Kira sözleşmesi ve tahliye taahhüdü hazırlanması ile  kira sözleşmesinin feshi sürecinde danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Tahliye davası açılması ve takibi
  • Kira tespit davası açılması ve takibi
  • Kira alacaklarının tahsili için icra takibi açılması ve takibi
  • Kira ödenmemesi nedeniyle tahliye işlemleri yapılması ve konu hakkında danışmanlık hizmetinin verilmesi

Daha ayrıntı bilgi edinmek için 0554 999 46 04 Whatsapp İletişim hattından ön görüşme için randevu alabilirsiniz.