Kira Hukuku Nedir? Kira sözleşmeleri, tam iki tarafa borç yükleyen, sürekli, rızai ve ivazlı sözleşmeler olup Türk Borçlar Kanunu’nda üç ayrı bölüm halinde ele alınmıştır. Türk Borçlar Kanunun 299-338. Maddeleri arasında “Genel Hükümler”, 339-356. Maddeleri arasında “Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları”, 357-378. Maddeleri arasında “Ürün Kirası” düzenlenmiştir.