6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nun ‘Amaç’ başlıklı 1.maddesi uyarınca tüketici hukuku kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir. Bu kapsamda hukuki ilişkinin tüketici işlemi olması için taraflardan birinin tüketici, diğerinin ise satıcı sağlayıcı ya da onlar adına hareket eden gerçek ya da tüzel kişi olması gerekmekte olup bu kişiler arasında yapılan; her türlü sözleşme tüketici hukuku kapsamına  girmektedir.

Av. Hande Yetik Adana Barosuna bağlı olarak, tüketici hakem heyetlerinde ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve uyuşmazlıkların takibi, tüketici mevzuatı çerçevesinde uyuşmazlıkların çözülmesi gibi tüketicinin korunması hakkındaki kanun kapsamına giren tüm konu ve ihtilaflarda,müvekkillerine etkin ve hızlı çözüm sunmakta olup Tüketici Hukuku alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Av. Hande Yetik tarafından Tüketici Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak başvuru işlemleri ve takibi
  • Alım-Satım Sözleşmelerinin hazırlanması ve konu hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
  • Tüketicinin Korunması  Hakkında Kanundan Kaynaklanan her türlü davanın açılması ve takibi

Daha ayrıntı bilgi edinmek için 0554 999 46 04 Whatsapp İletişim hattından ön görüşme için randevu alabilirsiniz.