Açıklama Yazılmadan Gönderilen Banka Havaleleri

Banka havalesi, bir ödeme vasıtası olup var olan borcun ödendiğini gösterir. Banka havalesi yapılırken açıklama kısmına paranın gönderilme nedenine ilişkin herhangi bir açıklamanın yazılmamış olması halinde yapılan banka havalesi karine olarak borç ödemesi olarak kabul edilmektedir. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2016/8792 E. ve 2019/5946 K. Sayılı kararda,Havalenin,

Devamını Oku

İşçilerin Haftalık İzni ve Hafta Tatili Ücreti

📌Hafta Tatili Nedir?Hafta tatili İş Kanununun 46. maddesinde tanımlanmış olup bahse konu madde ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verileceği öngörülmektedir. İş kanunundan da anlaşılacağı üzere, hafta tatili için herhangi özel bir gün belirlenmemiştir. Bu kapsamda hafta

Devamını Oku

İstifa Dilekçelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

✍🏻İşçinin istifa dilekçesindeki iradesinin fesada uğratılması uygulamada sıkça karşılaşılan bir durumdur. İşverence işçinin yazılı istifa vermesi halinde tazminatların derhal ödeneceğinin vaat edilmesi (vb. baskılarla) üzerine işçi tarafından istifa dilekçesi düzenlenmektedir.📌 Ancak burada gerçek bir istifa iradesinden söz edilemez. Bu halde feshin işverence gerçekleştirildiği kabul edilmelidir. Bu çerçevede

Devamını Oku

MİRAS OLARAK BORÇ KALDIYSA NE YAPMALISINIZ? REDDİ MİRAS NASIL YAPILIR?

✨Bilindiği üzere tereke ile mirasçılara yalnızca miras bırakanın hakları değil borçları da intikal edecektir ve mirasçılar miras bırakanın borçlarından kendi malvarlıklarıyla sorumlu tutulabileceklerdir. Kimi zaman ölen kişinin mirasçılarına varlık yerine borç bıraktığı durumlar da gözlenmektedir. Bu gibi durumlarda mirasçılar, mirası reddetme hakkına sahiptir. 🙌🏼PEKİ REDDİ MİRAS NASIL

Devamını Oku

İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

✨KURAL OLARAK işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için iş ilişkisinin işveren tarafından feshedilmesi halinde geçerli bir nedene dayanılarak sona erdirilmesi veya işçi tarafından feshedilmesi halinde ise geçerli veya haklı bir nedene dayanılarak sona erdirilmesi gerekmektedir. Kıdem tazminatına hak kazanabilme koşullarından kısaca bahsetmek gerekirse; 1-) 4857 Sayılı kanuna

Devamını Oku

Kayıp Bagaj Nedeniyle Tazminat Hakkı

✈️Kayıp Bagaj Nedeniyle Manevi Tazminat Hakkı ⤵️⤵️ ‼️Bagajınız geç teslim edildiğinde ya da hiç teslim edilmediğinde tazminat hakkınız doğar. ⚖️Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2015/14971 E. Ve 2016/2971 K. Sayılı Kararından özetle; “…Yapılan seyahatin özelliği dikkat alındığında, davacının beraberinde götürmekte olduğu eşyalar olmaksızın iş görüşmesine gidememesi ve yurtdışında

Devamını Oku

“Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim” Şeklinde Mesaj Cinsel Taciz Suçunu Oluşturur mu?

Yargıtay, Whatsapp uygulamasından “Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim” şeklinde mesaj gönderdiği kabul edilen eylemin, TCK’nın 105/1. ve 105/2-d maddesine uyan cinsel taciz suçunu oluşturduğuna hükmetti. Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2018/3072 E. ve 2019/14439 K. Sayılı Kararı “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza MahkemesiSUÇ : Kişilerin huzur ve

Devamını Oku

GSM Şirketi Kota Aşımı Halinde Tüketiciyi Bilgilendirmekle Yükümlüdür.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2016/13926 E. ve 2017/9234 K. Sayılı Kararı . “İçtihat Metni” Davacı … ile davalı … İletişim Hizm.A.Ş. aralarındaki istirdat davasına dair ….. 1.Tüketici Mahkemesinden verilen 19/06/2014 günlü ve 2013/40 Esas-2014/1531 Karar sayılı hükmün Bozulması hakkında dairece verilen 22/10/2015 günlü ve 2014/20558 Esas-2015/16478 Karar

Devamını Oku

Kira Sözleşmesinin Değişen Koşullara Uyarlanması Davası

🏡Son zamanlarda, yüksek enflasyon nedeniyle kira bedellerinin çok düşük kaldığı durumlar ile karşılaşabilmekteyiz. Bu gibi durumlarda, kira sözleşmesinin uyarlanması için dava açılabilmektedir.⚖️Bu konuda,Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 2017/7910 E. Ve 2019/4570 K. Sayılı Kararına konu uyuşmazlıkta;Davacı, davalı ile aralarında 01/12/2009 tarihli 10 yıl süreli kira sözleşmesinin bulunduğunu, her

Devamını Oku

Trafik Kazasında Kusuru Olmayan Alkollü Sürücü

✍🏻Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2018/297 E. ve 2018/4514 K. Sayılı Kararında, Trafik Kazasında kusuru olmayan alkollü sürücüye kasko hasarının ödenmesi gerektiği yönünde hüküm tesis edilmiştir. 🎯Motorlu Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları’nın A.5.5. maddesinde; Taşıtın, uyuşturucu maddeler veya Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yasaklanan miktardan fazla içki almış

Devamını Oku
  • 1
  • 2

0

WhatsApp Bilgi AL
Merhaba Bize WhatsApp Üzerinden Hızlı Şekilde Ulaşabilirsiniz.