İş Hukuku Nedir?

Adana İş Hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olmak üzere iki başlık altında incelenen niteliği itibariyle karma bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, işçi ve işverenin karşılıklı olarak hak ve yükümlülüklerini düzenlemekte olup tarafların İş Kanuna ve/veya iş sözleşmelerine aykırı davranması sonucunda ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde başvurulan özel ve uzmanlık gerektiren bir hukuk dalıdır. İş sözleşmesi, işçi açısından iş görme borcunu, işveren açısından ise ücret ödenmesi borcunu içeren her iki tarafa da borç yükleyen bir sözleşme olarak karşımıza çıkmaktadır. İş Kanununda,  iş sözleşmesinin zayıf tarafı konumundaki işçinin haklarının ve çalışma koşullarının korunması amacıyla işçi ve işveren arasındaki denge gözetilerek pek çok düzenlemeye yer verilmiştir. Bu kapsamda hem işçi hem de işveren açısından ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde alanında uzman bir iş hukuku avukatı ile süreci yönetmek olası hak kayıplarının önüne geçilmesi açısından önem arz etmektedir.

Av. Hande Yetik, Adana Barosuna bağlı olarak iş akdinin kuruluş anından iş akdinin sona erdiği ana kadar süreç ile ilgili müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti vererek prosedürün yasal düzenlemelere uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamakta ve İş Hukuku alanında çıkan uyuşmazlıkların çözümü için müvekkillerine etkin ve hızlı çözümler ile  iş hukuku alanında danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir.

Av. Hande Yetik tarafından İş Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklanan alacak davalarının açılması ve takibi
  • İş sözleşmesinin hazırlanması ve süreç hakkında yasal mevzuat kapsamında bilgilendirme hizmetinin verilmesi
  • İş sözleşmesinin sona erme aşamasında fesih bildirimi hazırlanması ve iş akdinin feshi sürecinde danışmanlık hizmetinin verilmesi
  • İhbar, kıdem ve işçilik alacakları davaları açılması ve takibi
  • Fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, UBGT ücretine ilişkin davaların açılması ve takibi
  • Mobbing, ayrımcılık ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi
  • İşe iade davaları açılması ve takibi
  • Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların açılması ve takibi
  • Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili  tespit davalarının açılması ve takibi
  • İş Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklı tüm uyuşmazlıklarla ilgili işçi veya işveren vekili olarak dava açılması ve takibi.

Daha ayrıntı bilgi edinmek için 0554 999 46 04 Whatsapp İletişim hattından ön görüşme için randevu alabilirsiniz.