Miras Hukuku Nedir? Miras hukuku,  gerçek kişilerin ölümleri, gaipliğine karar verilmesi veya ölüm karinesinin varlığı halinde ölüm ile sona ermeyen hak ve borçlara ilişkin hukuki durumları düzenleyen ve mirasçılar arasında ne şekilde intikal edeceğini düzenleyen özel hukuk alanıdır. Miras hakkı, temel bir hak olup Anayasanın 35. Maddesi