Aile konutu  eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yaşantısına buna göre yön verdiği, acı ve tatlı günleri içinde yaşadığı, anılarla dolu bir alan olması  nedeniyle Türk Medeni Kanunu’nda aile konutuna ayrı bir önem atfedilmektedir. Bu kapsamda 4721 sayılı Türk Medeni Kanun’unun ”Eşlerin Hukuki İşlemleri” başlıklı 193.maddesinde  kabul