✨Bilindiği üzere tereke ile mirasçılara yalnızca miras bırakanın hakları değil borçları da intikal edecektir ve mirasçılar miras bırakanın borçlarından kendi malvarlıklarıyla sorumlu tutulabileceklerdir. Kimi zaman ölen kişinin mirasçılarına varlık yerine borç bıraktığı durumlar da gözlenmektedir. Bu gibi durumlarda mirasçılar, mirası reddetme hakkına sahiptir.

🙌🏼PEKİ REDDİ MİRAS NASIL YAPILIR?

Mirası reddetmek isteyen Mirasçı miras bırakanın son yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesine yazılı veya sözlü olarak beyanda bulunmak suretiyle mirasın reddi davasını hasımsız açılabilir. Bu ret beyanı mirasın tümünü kapsayacak şekilde kayıtsız ve şartsız olmak zorundadır. Aksi taktirde kayda ve şarta bağlanmış ret beyanı geçersiz olacağından mirasçı mirası kazanır.

✨MİRASIN REDDİ HANGİ SÜRE İÇİNDE YAPILMALIDIR?

Miras bırakanın ölümünden veya mirasçının mirasçı olduğunu öğrenmesinden itibaren ÜÇ AYLIK hak düşürücü süre içinde mirasın reddi talebinde bulunması gerekmektedir. Aksi halde hak düşürücü süre içinde reddedilmeyen miras iktisap edilmiş olur. Ayrıca Mirası reddeden mirasçının, altsoyu varsa miras payının altsoya geçeceğini unutmamak gerekir.

✨3 AYLIK MİRASIN REDDİ SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA MİRAS REDDEDİLEBİLİR Mİ?

Türk Medeni Kanunu 605.Madde 2. Fıkra uyarınca ölümü tarihinde mirasbırakanın aczi açıkça belliyse veya resmen tespit edilmişse, mirasın reddedilmiş sayılacağı hususu yer almaktadır. Bu kapsamda, Murisin terekesi borca batık olması halinde mirasın hükmen reddedildiginin tespiti için dava açılması gerekmektedir.