HİSSE SENEDİ NEDİR ?          Hisse senedi, sermaye şirketlerinin ortaklarına sermaye paylarını belgelendirmek amacı ile verilen ve aynı zamanda şirket sermayesinin belirli bir kısmını temsil eden kıymetli evrak niteliğine haiz senettir. Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınması koşulu ile anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve özel kanunla