”Çalışma şartları ve dinlenme hakkı” başlıklı Anayasanın 50. Maddesinde çalışanların dinlenme hakkı anayasal güvenceye altına alınmış ve  ücretli yıllık izin hakları ve şartlarının kanunla düzenleneceği öngörülmüştür. Yıllık ücretli izin hakkı; Borçlar Kanunu, İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu’nda düzenlenmiştir.             Yıllık ücretli izin hakkı,