MİRAS OLARAK BORÇ KALDIYSA NE YAPMALISINIZ? REDDİ MİRAS NASIL YAPILIR?

✨Bilindiği üzere tereke ile mirasçılara yalnızca miras bırakanın hakları değil borçları da intikal edecektir ve mirasçılar miras bırakanın borçlarından kendi malvarlıklarıyla sorumlu tutulabileceklerdir. Kimi zaman ölen kişinin mirasçılarına varlık yerine borç bıraktığı durumlar da gözlenmektedir. Bu gibi durumlarda mirasçılar, mirası reddetme hakkına sahiptir. 🙌🏼PEKİ REDDİ MİRAS NASIL

Devamını Oku

İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

✨KURAL OLARAK işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için iş ilişkisinin işveren tarafından feshedilmesi halinde geçerli bir nedene dayanılarak sona erdirilmesi veya işçi tarafından feshedilmesi halinde ise geçerli veya haklı bir nedene dayanılarak sona erdirilmesi gerekmektedir. Kıdem tazminatına hak kazanabilme koşullarından kısaca bahsetmek gerekirse; 1-) 4857 Sayılı kanuna

Devamını Oku

Kayıp Bagaj Nedeniyle Tazminat Hakkı

✈️Kayıp Bagaj Nedeniyle Manevi Tazminat Hakkı ⤵️⤵️ ‼️Bagajınız geç teslim edildiğinde ya da hiç teslim edilmediğinde tazminat hakkınız doğar. ⚖️Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2015/14971 E. Ve 2016/2971 K. Sayılı Kararından özetle; “…Yapılan seyahatin özelliği dikkat alındığında, davacının beraberinde götürmekte olduğu eşyalar olmaksızın iş görüşmesine gidememesi ve yurtdışında

Devamını Oku

“Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim” Şeklinde Mesaj Cinsel Taciz Suçunu Oluşturur mu?

Yargıtay, Whatsapp uygulamasından “Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim” şeklinde mesaj gönderdiği kabul edilen eylemin, TCK’nın 105/1. ve 105/2-d maddesine uyan cinsel taciz suçunu oluşturduğuna hükmetti. Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2018/3072 E. ve 2019/14439 K. Sayılı Kararı “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza MahkemesiSUÇ : Kişilerin huzur ve

Devamını Oku

GSM Şirketi Kota Aşımı Halinde Tüketiciyi Bilgilendirmekle Yükümlüdür.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2016/13926 E. ve 2017/9234 K. Sayılı Kararı . “İçtihat Metni” Davacı … ile davalı … İletişim Hizm.A.Ş. aralarındaki istirdat davasına dair ….. 1.Tüketici Mahkemesinden verilen 19/06/2014 günlü ve 2013/40 Esas-2014/1531 Karar sayılı hükmün Bozulması hakkında dairece verilen 22/10/2015 günlü ve 2014/20558 Esas-2015/16478 Karar

Devamını Oku

Kira Sözleşmesinin Değişen Koşullara Uyarlanması Davası

🏡Son zamanlarda, yüksek enflasyon nedeniyle kira bedellerinin çok düşük kaldığı durumlar ile karşılaşabilmekteyiz. Bu gibi durumlarda, kira sözleşmesinin uyarlanması için dava açılabilmektedir.⚖️Bu konuda,Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 2017/7910 E. Ve 2019/4570 K. Sayılı Kararına konu uyuşmazlıkta;Davacı, davalı ile aralarında 01/12/2009 tarihli 10 yıl süreli kira sözleşmesinin bulunduğunu, her

Devamını Oku

Trafik Kazasında Kusuru Olmayan Alkollü Sürücü

✍🏻Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2018/297 E. ve 2018/4514 K. Sayılı Kararında, Trafik Kazasında kusuru olmayan alkollü sürücüye kasko hasarının ödenmesi gerektiği yönünde hüküm tesis edilmiştir. 🎯Motorlu Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları’nın A.5.5. maddesinde; Taşıtın, uyuşturucu maddeler veya Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yasaklanan miktardan fazla içki almış

Devamını Oku

O.Ç. Demek Hakaret midir?

📌Sövme fiili, somut bir fiilin isnadını içermeyen yalnızca şeref ve haysiyeti zedelemeye yönelik her türlü eylemdir.📌Kişiler ifade özgürlüğü çerçevesinde başka bir kimsenin özgürlüklerini sınırlamadan her türlü eleştiride bulunabilirler.⚠️Ancak o.ç. gibi herkes tarafından anlaşılabilen kısaltmalar somut olayın özelliklerine göre hakaret suçunun unsurlarını oluşturmaktadır.‼️Suç işlenmesi gerekçesiyle uğranılan haksız saldırı

Devamını Oku

Bayramda Çalışan İşçiye Ücret Yerine Serbest Zaman Kullandırılması Mümkün müdür?

✨İşçiler ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak alırlar.✨Ancak tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.📌Bir başka deyişle, UBGT günlerinde çalışan işçiye günlük ücretin üzerine, yapılan her çalışma günü

Devamını Oku

SOSYAL MEDYADA EŞİN SOYADINI KULLANMAMAK BOŞANMA NEDENİ MİDİR?

📌 Türk Medeni Kanunu 187. Madde hükmü “Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir.” şeklindedir.📌Sosyal medyada ise pek çok kadın evlendikten sonra sosyal medya hesaplarında değişiklik yaparak eşlerinin soyadlarını kullanabilmektedir.⁉️PEKİ SOSYAL

Devamını Oku

0

WhatsApp Bilgi AL
Merhaba Bize WhatsApp Üzerinden Hızlı Şekilde Ulaşabilirsiniz.